More Story

Denne kan gi svarene

Dette er en lagringsenhet for data samlet inn av en Voyage Data Recorder (VDR). Om KNM Helge Ingstad hadde VDR montert,...