More Story

– Tyder på systematisk underrapportering

I 2016 rapporterte Russland 279 milliarder kroner i militære utgifter. Men de reelle utgiftene var 655 milliarder. Avviket...