More Story

Norsk fregatt til Svalbard

Fregattten KNM «Helge Ingstad» har vært på tokt til Svalbard for å hevde norsk suverenitet i området. - Vi skal...