NorgeE-tjenesten kan ha drevet i strid med loven (+)

Etterretningstjenestens skip Marjata ved kai i Kirkenes. Foto: THOMAS NILSEN/BARENTSOBSERVER
LA HEMMELIG PLAN: Etterretningstjenesten la en hemmelig plan for å slippe å betale arbeidsgiveravgift for rundt 100 personer som arbeider ombord i E-tjenestens spionskip MS Marjata og MS Eger. Planen innebar å flagge ut fartøydriften til et kontor i Kirkenes. Men der arbeider det bare en person. Her er E-tjenestens skip MS Marjata til kai i Harstad, som for tiden er fartøyets hjemmehavn. Foto: TRYGVE SELMER

For å ha rett til fritak fra arbeidsgiveravgift, er det normalt et krav at aktiviteten må finne sted i kommunen der virksomheten er registrert som hjemmehørende. Det betyr at Etterretningstjenesten trolig ikke vil ha rett til nullsats for arbeidsgiveravgift for mannskapene på de to «spionskipene» MS Marjata og MS Eger.

kjetil@aldrimer.no

Aldrimer.no skriver onsdag at Fartøykontoret til Etterretningstjenesten i offentlige registre og rapportering til skattemyndighetene oppgir å ha rundt 100 ansatte i en virksomhet som er registrert med virksomhetsadresse i Finnmark, der det er fritak for arbeidsgiveravgift.

Men i praksis foregår all virksomhet helt andre steder i Norge. På kontoret på Hesseng utenfor Kirkenes har E-tjenesten i praksis bare en ansatt.

Ingen av «spionskipene» der de ansatte arbeider, MS Marjata og MS Eger, er hjemmehørende i Finnmark. Mannskapene på de to fartøyene bor over hele Norge når de ikke er langt til havs i nordområdene eller langs norskekysten.

Les mer: E-tjenesten la hemmelig plan: Ville unngå skatt for 10,5 mill. årlig

E-tjenesten er ikke fritatt

Skatteetaten slår fast at offentlige etater ikke er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift.

— Både offentlige og private arbeidsgivere betaler arbeidsgiveravgift. Det er ikke noe fritak for arbeidsgiveravgift for offentlige etater, sier seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skattedirektoratet. Uttalelsene er sendt skriftlig til Aldrimer.no.

— Arbeidsgiver anses som utgangspunkt å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket er registrert i Enhetsregisteret. Beregningen av arbeidsgiveravgift skjer da normalt med grunnlag i den sats som gjelder for denne kommunen, jf. soneinndelingen, påpeker Jebsen, som presiserer at Skattedirektoratet har vurdert spørsmålene utelukkende på generelt grunnlag.

Seksjonssjefen påpeker at det er noen viktige unntak fra lovens hovedregel.

Driver arbeidsgiver virksomhet i flere kommuner, kan det gjelde ulike satser for arbeidsgiveravgift. For f.eks. lønn til ansatte ved avdelingskontor eller liknende skal arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen for den kommunen der avdelingskontoret er lokalisert. For såkalt «ambulerende virksomhet» kan det også være plikt til å beregne arbeidsgiveravgift etter satsen i den kommunen der arbeidet er utført, sier Jebsen.

«Kan være grunnlag for høyere sats»

Selv om Skatteetaten ikke vil vurdere den faktiske saken spesifikt og bare vil uttale seg på generelt grunnlag, slår seksjonssjefen fast at et praktisert fritak for arbeidsgiveravgift kan innebære et mulig brudd på loven dersom opplysninger som er gitt til skattemyndighetene ikke er dekkende for de faktiske forhold.

— Det kan være grunnlag for høyere sats for arbeidsgiveravgift dersom registreringen i Enhetsregisteret ikke gjenspeiler de reelle forhold. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom arbeidsgiver er registrert i en kommune i Finnmark, men skulle ha vært registrert i Oslo, uttaler seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i e-posten som Skattedirektoratet har sendt til Aldrimer.no.

I e-posten har direktoratet også lenket til oppslagsverket «Skatte-ABC 2018/2019» der det slås fast at følgende bestemmelser regulerer reglene om arbeidsgiveravgift:

  • Folketrygdloven, kap 23 og 24,
  • Stortingsvedtak 12. desember 2017 nr. 2185 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018 (avgiftsvedtaket),
  • Forskrift 20. desember 2017 nr. 2317 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2018 (stortingsvedtak 12. desember 2017 nr. 2185) (ftrl.),
  • Forskrift 20. desember 2017 nr. 2299 om avgifter til folketrygden for året 2018 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada,
  • Forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret (enhetsregisterforskriften) (lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret) og
  • SKD nr. 1/18 3. januar 2018 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018.

Fotnote: Skattedirektoratet har ønsket å ytterligere presisere at de kun har uttalt seg på generelt grunnlag og således ikke har vurdert den konkrete enkeltsaken eller sakskomplekset knyttet til denne. Det er derfor klokken 12.30 onsdag 1. juli 2020 gjort noen små språklige justeringer av artikkelen for å ytterligere reflektere dette.

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider eller send en kryptert melding via appen Signal til tlf. 4177 5050.

Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer informasjon her.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.