NorgeEks-kaptein på spionskip: — E-tjenesten har ødelagt livet mitt

Victor Langaune. Foto: INGUN A. MÆHLUM/ALDRIMER.NO
TAR BLADET FRA MUNNEN: Victor Langaune har arbeidet på E-tjenestens spionskip MS Marjata i en mannsalder, de siste årene som kaptein. Nå tar han et kraftig oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver. Montasje: ALDRIMER.NO (Foto: NTB SCANPIX og INGUN A. MÆHLUM)

Victor Langaune (63) har i en mannsalder vært kaptein og overstyrmann på Etterretningstjenestens «spionskip» MS Marjata. Nå er han forbannet, etter at han og flere kolleger uten forvarsel fikk beskjed om at de måtte gå av ved fylte 63 år.

kjetil@aldrimer.no (artikkelen sampubliseres med avisen Nordlys)

Det har oppstått en hard og uforsonlig strid internt i Etterretningstjenesten etter at ledelsen ved det såkalte «Fartøykontoret» i E-tjenesten høsten 2018 bestemte at særaldersgrense skulle innføres for driftsmannskapet på «spionskipene» MS Marjata og MS Eger. Dette slo ned som en bombe på de to fartøyene. Fram til da hadde E-tjenesten praktisert at sjøfolkene kunne jobbe til de fylte 70 år, dersom de ønsket dette selv. Striden havner nå i retten.

Les mer: Tvinger E-ansatte til å bli pensjonister

Les mer: E-tjenesten får hard kritikk

Les mer: — Det groveste bruddet på stillingsvernet jeg har sett

Les mer: E-tjenesten vil selv velge hvem de beholder

Les mer: Slåss for organisasjonsretten i E-tjenesten

Les mer: Sterk misnøye og konflikter i E-tjenesten

Tar bladet fra munnen

Nå tar den tidligere kapteinen ombord i Marjata bladet fra munnen, i et oppsiktsvekkende intervju med Aldrimer.no og Nordlys.

— De har ødelagt livet mitt. Sjefen for Fartøykontoret har ødelagt livet mitt og for andre kolleger. De ga beskjed også til en forpleiningsassistent om at hun måtte gå av ved 63 år. Vi har ingen jobb å gå til lenger. Det er forferdelig å bli behandlet på denne måten, sier Victor Langaune.

Han har jobbet 18 år for Etterretningstjenesten. Etter å ha blitt tvunget ut mot sin vilje, på grunn av det nye alderskravet, krever han nå å bli gjeninnsatt i stillingen, eventuelt at E-tjenesten kompenserer ham for inntektstapet fram til han blir 70. Da han i april i år måtte gå i land, hadde han ikke rukket å få full opptjening til Folketrygden og Statens pensjonskasse.

Overrumplet

Først i januar 2019 fikk han beskjed fra arbeidsgiver om at han måtte bli pensjonist syv år tidligere enn han trodde, bare et drøyt år senere. Han følte seg fullstendig overrumplet.

— Da jeg 4. januar 2019 fikk denne beskjeden fra sjefen for Fartøykontoret spurte jeg om jeg kunne få regelverket rundt dette. Jeg sa jeg ville ha det skriftlig. Nei, det fikk jeg ikke, svarte sjefen min, sier Langaune.

Et anstrengt forhold mellom mange av de ansatte på fartøyene Marjata og Eger og ledelsen i E-tjenesten har nå slått ut i full og åpen konflikt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FORBANNET: — Slik jeg og andre er blitt behandlet, det tolererer jeg overhodet ikke, sier Victor Langaune, mangeårig kaptein på E-tjenestens spionskip MS Marjata. Han er i dag blitt pensjonist uten å ønske det selv. Foto: INGUN A. MÆHLUM/ALDRIMER.NO

— Jeg har gitt beskjed til arbeidsgiver om at jeg ikke kommer til å legge skjul på noe. Jeg vil ikke nevne navn på noen. Og jeg kommer ikke til å si noe som berører rikets sikkerhet. Men slik jeg og andre er blitt behandlet, det tolererer jeg overhodet ikke. Jeg er en voksen mann, sier han forbannet. Den tidligere kapteinen, som bor i Tromsø, har nå fått mye mer fritid enn han hadde regnet med. Og han får mange spørsmål fra familie og venner som lurer på hva som skjer, og som har lagt merke til at han ikke jobber som vanlig lenger.

Bekrefter

Den betente arbeidskonflikten i Norges kanskje aller hemmeligste organisasjon blir bekreftet av en rekke andre kilder. Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har tidligere opplyst til Aldrimer.no at de har anlagt sak mot E-tjenesten på vegne av en tidligere ansatt på søsterskipet MS Eger.

Nestleder i Norsk sjøoffisersforbund, advokat Hilde Flåten. Foto: NSOF

— Jeg kan bekrefte at vi har en sak om særaldersgrense og som skal opp for Oslo tingrett 15. og 16. juni, sier assisterende direktør i NSOF, advokat Hilde Flåten.

Også Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) er koplet inn på vegne av minst to medlemmer. I tillegg har Det norske maskinistforbund (DNMF) engasjert seg sterkt og rettet hard kritikk mot Etterretningstjenesten.

— Det er ikke mye igjen av E-tjenestens motto om at de skal være rettidig og pålitelig. Jeg har holdt på med fagforeningsarbeid for DNMF siden jeg var 20 år gammel. Dette er det groveste bruddet på stillingsvern jeg har sett, sier DNMFs tillitsmann, som arbeider som maskinist ombord i Marjata. Han ønsker av sikkerhetshensyn ikke å stå fram med navn og bilde.

Sivilt eller offentlig ansatte?

Bakgrunnen for konflikten er at sjøfolkene mener at loven om aldersgrenser for statsansatte ikke gjelder for dem. Av skjermingshensyn har E-tjenesten i flere tiår nemlig skilt fartøydriften ut i et eget sivilt rederi, for å forsøke å skjule at det egentlig var E-tjenestens skip. Selv om E-tjenesten stod åpent fram som eier av Marjata i 2010, er driften fortsatt håndtert gjennom et sivilt rederi. Mange av sjøfolkene har sivile arbeidskontrakter. De aller fleste har sivil bakgrunn. Da er det Skipsarbeiderloven som gjelder, mener sjøfolkene og deres tillitsvalgte, og den slår fast at det er 70 år som gjelder som pensjonsalder.

Fram til 19.11.2018 het det også i E-tjenestens sikkerhetsmanual for fartøydriften at «fratredelse for driftsbesetning (skjer) ved fylte 63 år, men kan stå i stillingen til fylte 70 år etter eget ønske». 

Denne forståelsen avviser imidlertid Forsvaret og E-tjenesten (se egen sak). Forsvaret mener at siden sjøfolkene er medlem av Statens pensjonskasse er det reglene for statsansatte som gjelder. Og i aldersgrenseloven for offentlig ansatte slås det fast at det kan fastsettes særaldersgrense for personell med ekstra belastende arbeid. Militært personell har derfor en pensjonsalder på 60 år. Andre har pensjonsalder ved fylte 63 eller 65 år.

— En bløff

— Sjefen påstod at vi hadde fysiske og psykiske utfordringer knyttet til arbeidet vårt på Marjata og at vi derfor måtte pensjoneres tidligere. Vi har jo ikke noen større fysiske og psykiske utfordringer vi, enn det som er normalt ombord i et hvilket som helst fartøy, sier Victor Langaune.

— Så det mener du rett og slett ikke er riktig?

— Det er ikke riktig. Det er en bløff, svarer Langaune.

De siste årene har det vært mange konflikter rundt fartøydriften intern i E-tjenesten.

Les mer: Flere varslingssaker innad i E-tjenesten

Høsten 2018 ble det sendt ut et notat fra Fartøykontoret til ledergruppen på de to fartøyene Marjata og Eger. Her fremgikk det at særaldersgrense ble vurdert innført for å gjøre det enklere å tvinge ut en av kapteinene. Denne kapteinen arbeidet på Eger.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KONFLIKTEN STARTET I 2018: I denne statusrapporten fra uke 38 i 2018 fremgår det at ledelsen for driften av E-tjenestens to fartøyer lette etter juridiske begrunnelser for å kunne kvitte seg med en av kapteinene på FS Marjata og FS Eger. Foto: ALDRIMER.NO

Aldrimer.no sitter med gjenpart av dokumentet.

Langaune bekrefter – på direkte spørsmål – at han var en av de som mottok dokumentet. Men han vil ikke kommentere innholdet, utover å si dette:

— Jeg føler at vi er blitt ofre for noen av de andre sakene og konfliktene som har vært. Det var noen saker mot den andre kapteinen, som de ønsket å fjerne. Hva det handlet om, det vet ikke jeg noe om, sier Langaune.

Knakk sammen på jobb

Han forteller at konflikten rundt særaldersgrensen og hvordan E-tjenesten har behandlet ham og hans kolleger har medført store belastninger for de ansatte. Ved ett tilfelle måtte MS Marjata avbryte et tokt i nord for å sette en forpleiningsassistent i land. Hun var en av de som hadde fått beskjed om at hun ved fylte 63 år sammen ikke var ønsket lenger.

— Hun klarte ikke å fullføre siste turen. Hun knakk helt sammen. De måtte gå inn til kai for å sette henne i land. Hun orket ikke mer, sier Langaune.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FØR KONFLIKTEN: Daværende kaptein på Marjata, Victor Langaune, på broen på fartøyet før arbeidskonflikten hadde brutt ut. Her sammen med kong Harald, kronprins Haakon og sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde (t.h.). Bildet ble tatt under Kongen og Kronprinsens besøk ombord i nye Marjata 30. mars 2016, da fartøyet lå i havn i Horten. Ansiktet til personen ytterst til venstre er retusjert for å ivareta nødvendige skjermingsbehov. Foto: PRIVAT

Kollegaen hadde ikke full opptjening i Statens pensjonskasse og Folketrygden da hun ble pensjonert, etter å ha arbeidet ombord i 15 år.

— Dette har E-tjenesten stelt i stand selv. De hadde vel ikke trodd at hun skulle ta det så hardt, sier Langaune.

Aldrimer.no har fått samtykke fra Laungaunes kvinnelige kollega til å kunne omtale opplysningene som omhandler henne.

Den tidligere kapteinen på Marjata tror ikke ledelsen i E-tjenesten og på Fartøykontoret skjønner helt hva slags påkjenninger de har utsatt deler av mannskapene for.

— Det tror jeg ikke. De svarer jo «ingen kommentar» på alt. Jeg har fått høre at E-tjenesten fortvilt forsøker å få lukkede dører for saken som skal for retten i juni. Men skal en personalsak gå for lukkede dører? spør Langaune.

Aldrimer.no har vært i kontakt med sjefen for Fartøykontoret i E-tjenesten. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsene som handler om ham personlig og henviser til Forsvaret og E-tjenestens kommunikasjonsavdeling.

E-tjenesten ønsker ikke å kommentere arbeidskonflikten, under henvisning til at saken skal behandles i rettsapparatet.

Avviser ansvar

Forsvaret har tidligere avvist at Etterretningstjenesten bryter loven og lokale avtaler.

«Eier- og rederansvaret for Etterretningstjenestens fartøyer ligger hos sjef Etterretningstjenesten. Mannskapet er arbeidstakere med medlemskap i Statens pensjonskasse», sa talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Thomas Gjesdal, i en e-post. Han gjorde det klart at Forsvaret mener at mannskapet dermed er å betrakte som «overenskomstlønte sjøfolk».

Les mer: Mener E-tjenesten følger loven

TALSPERSON: Orlogskaptein Thomas Gjesdal. Foto: FORSVARET

«Aldersgrensene er regulert i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) av 21. desember 1956 nr. 1. Den alminnelige aldersgrensen er 70 år, men det kan fastsettes lavere aldersgrenser (særaldersgrenser), jf. aldersgrenseloven § 2 bokstav a eller b. Særaldersgrenser skyldes gjerne at stillingene har blitt vurdert til å medføre uvanlig fysisk eller psykisk belastning for den ansatte, eller at tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. For overenskomstlønte sjøfolk med medlemskap i Statens pensjonskasse er det fastsatt at aldersgrensen er 63 år», skrev Gjesdal.

Han la til: «Oversikt over aldersgrensene som er vedtatt, fremgår av Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt «Aldersgrensene i staten og aldersgrensene for øvrige medlemmer av Statens pensjonskasse»».

Etter Forsvarets syn har særaldersgrensen for overenskomstlønte sjøfolk med medlemskap i Statens pensjonskasse vært 63 år siden 1. januar 1999.

«Dette er kjent for mannskapet. Da særaldersgrensen ble fastsatt til 63 år, ble det samtidig besluttet at de som hadde mindre enn 10 år igjen til tidligere aldersgrense på 70 år pr 01.01.1999, kunne velge å ha aldersgrense 63 år. Denne valgmuligheten mellom å stå til aldersgrense 70 år eller gå av på den vedtatte særaldersgrensen på 63 år, var således en overgangsordning som gjaldt frem til 31.12.2008», oppga orlogskapteinen.

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider eller send en kryptert melding via appen Signal til tlf. 4177 5050.

Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer informasjon her.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

3 comments

 • Ola Mosberg

  24/05/2020 at 12:48

  Som sjømann var pensjonsalderen 60 år, men en kunne seile til 62 år, men da var det slutt og en måtte ta ut sjømannspensjonen. Kan hende det er noe nytt nå, men slik var det da og jeg har aldri hørt om noen som har seilt til de er 70 år. Hvis de ikke har klart å opparbeide seg full opptjeningstid til pensjonen når de er 60 år må de ha begynt å seile seint, før var ikke det noe problem.

  Reply

  • Ingvald Tangen

   14/06/2020 at 16:56

   Ola Mosberg, jeg hørte også dette nevnt da jeg begynte på sjøen for snart 60 år siden. Men har erfart at dette varierer fra rederi til rederi, samt også med personell tilgangen. Har kamerater som har seilt på offshore fartøyer, i Europeisk fart, til vel over 70. Jeg pensjonerte meg ved 62, men jobbet som skipper/overstyrmann avløser på innenriks ferge til nært 70.

   Reply

 • Marinemann77

  24/05/2020 at 23:49

  Trist å lese dette. Jeg håper Forsvaret tar en sjekk på hvordan de behandler sine ansatte.

  Reply

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.