More Story

Norge uteble fra viktige NATO-møter

Norge har uteblitt fra viktige møter i NATO der forsvarsalliansen har planlagt framtidig overvåking av blant annet...