More Story

Har sluttet å trykke «Plakaten på veggen»

Forsvaret vil ikke lenger bruke penger på å trykke og distribuere «Direktiver for militære befalingsmenn og militære...