More Story

Seks nye krigsskip til den russiske flåten

Den russiske marinen får seks nye krigsskip i løpet av 2018. I tillegg skal fire eldre, reparerte skip settes tilbake...