More Story

«Akseptabel risiko å fortsette fremdriften»

Forsvarsstaben mener risikoen er akseptabel, til tross for sterke advarsler fra både Hæren og Luftforsvaret om at en omlegging...