More Story

Langtidsplan kan bli forsinket

Den politiske behandlingen av Forsvarets langtidsplan kan bli vesentlig forsinket, opplyser ulike kilder til aldrimer.no. Av...