More Story

Sjøheimevernet foreslås nedlagt

– Hvis forsvarssjefen foreslår å legge ned Sjøheimevernet, har han totalt misforstått oppdraget sitt, sier leder...