More Story

Historien om en fagmilitær anbefaling

Under sterk intern strid i Forsvaret, avga forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i 2015 en fagmilitær anbefaling om deployering...