More Story

Budsjettforliket: Vil ikke styrke landmakten

Regjeringens budsjettforlik med Krf gir íngen ekstrabevilgninger til styrking av landmakten eller Forsvaret for øvrig,...