More Story

Forsvarssjefens plan for Luftforsvaret

Kraftig modernisering og satsing på droner, satelitt-teknologi og langtrekkende våpensystemer står i sentrum for forsvarssjefens...