More Story

Bedre, men fortsatt trøblete beredskap

For to år siden la Riksrevisjonen konkluderte Riksrevisjonen med at det var store mangler i arbeidet med samfunnssikkerhet...