More Story

Forsvaret vil ikke slippe taket i Bodø

Planene for nye Bodø Lufthavn viser at Luftforsvaret ikke vil avslutte all virksomhet i flybyen når F-35 er fullt innfaset...