More Story

Slik kan private militære lamme Tromsø

Bare et fåtall av de beredskapsansvarlige i Norge er kjent med og har kompetanse til å håndtere trusselen fra private...