More Story

Hard kritikk fra Riksrevisjonen

Forsvarets fem fregatter har meget dårlig kampkraft, noe Riksrevisjonen mener er i strid med Stortingets bestilling. Av...