More Story

— HV-rapportutkast er «falskt dokument»

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsdepartementet kommer med harde angrep mot lekkasjer av det de mener er en uautorisert...