More Story

Sprengladninger vil ikke bli oppdaget

Det er svært liten sjanse for at russiske maritime spesialstyrker vil bli oppdaget under rekognoseringstokt mot olje-...