More Story

NH-90-drift 470 mill. dyrere - i året

Den årlige driften av de nye NH90-helikoptrene til Kystvakten og Marinen kan komme til å koste 470 millioner kroner mer enn tidligere...