More Story

Lav tillit til norske myndigheter

Bare 7 prosent har full tillit til at norske myndigheter vil håndtere en ny nasjonal krisesituasjon på en tilfredsstillende...