More Story

– Selvsagt er det behov for Sjøheimevernet

Sjef Arne Karlsen for Sjøheimevernet i Agder mener eget materiell og årlige øvelser må til for å få til et fungerende...