More Story

Norske stridsvogner kanonføde for Russland

Norske stridsvogner er kampmessig fullstendig underlegne de russiske stridsvognene som de kan komme til å møte på en slagmark....