More Story

220 mill. til tysk-norsk NSM-prosjekt

Norsk sjømålsmissil (NSM) er blitt en fulltreffer for Kongsberg-gruppen. Leveranse til Tyskland er avtalt gjennom en millionkontrakt...