More Story

Øker kapasiteteten på Ørland

Forlegningskapasiteten på Ørland flystasjon økes med 520 nye sengeplasser når nye og renoverte bygg straks kan tas i bruk....