More Story

Hard kritikk av manglende terrorsikring

Regjeringen har ikke tilstrekkelig forbedret objektsikring av viktige nøkkelobjekter og bygninger siden Riksrevisjonen...