More Story

— Ba ikke om diplomatisk klarering

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser at USA denne gang ikke ba om diplomatisk klarering til å overfly norsk...