More Story

– Statsrådens plan faglig umulig

Forsvarsministeren hevder at kystvakten og det landbaserte Heimevernet skal overta ansvaret for sikring av de viktigste...