More Story

– Kritisk lav bemanning

Liv Signe Navarsete (Sp) er ikke i tvil: Det er og blir et problem at yrkesmilitære forsvinner ut av Hæren og Sjøforsvaret....