More Story

Åtte toppnivå-besøk fra USA

ANALYSE: I løpet av et drøyt år har USA sendt tre statsråder, flere toppgeneraler og flere grupper med kongressmedlemmer...