More Story

Norge går påfallende stille i dørene

ANALYSE: Det er betydelig grunn til å tro at trusselbildet knyttet til statlig etterretningsvirksomhet rettet mot Norge,...