More Story

FOH: «Utfordrende» å følge med i nord

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) erkjenner at det for øyeblikket er utfordrende for Forsvaret å greie å ivareta...