More Story

Skal sikre mottak av allierte styrker

Kystjegerkommandoen (KJK) er tiltenkt en nøkkelrolle for å beskytte landgangen av allierte styrker som skal til Norge...