More Story

Uklart om regjeringen tar høyde for prisvekst

Forsvarsdepartementet hevder å ha satt av 77 millioner kroner til å dekke forsvarsspesifikk prisvekst neste år, men summen...