More Story

Heimevernsleder angriper regjeringen

Leder Are Tomasgard i Landsrådet for Heimevernet mener regjeringen ikke kan la Forsvaret planlegge neste år med mindre...