More Story

Foreslår å legge ned Cyberforsvaret

Samtidig som russiske og andre lands cyberangrep mot Norge stadig øker i omfang, vil Cyberforsvaret etter alt å dømme...