More Story

USA og NATO inn i nedlagt leir

Forsvaret flyttet ut siste rest av virksomheten fra Skarsteindalen leir på Andøya i 2013 og solgte bygget. Nå har personell...