More Story

Heimevernet på Møre foreslås fjernet

Heimevernet for Møre og Fjordane med 3.000 mann vil kunne bli nedlagt. Det kan bli resultatet av forsvarssjefens fagmilitære...