More Story

Krevde svar om forsvarssatsing

Anniken Huitfeldt (Ap) forlangte å få vite hvorfor Forsvaret får en mye lavere andel av verdiskapningen i Norge. Av...