More Story

– Mot min klare faglige overbevisning

– Politikerne forstår ikke hva de har gjort, og befolkningen får ikke vite realitetene, sier kommandørkaptein Svein...