More Story

Norge inn i europeisk forsvarssamarbeid

Norge slutter seg til forsvarssamarbeidet European Intervention Initiative. Målet med det uforpliktende samarbeidet er å bli bedre...