More Story

Hvorfor omtaler vi graderte opplysninger?

Hvorfor skriver vi så detaljert om Norges beredskap og sikkerhetsmessige forhold? Kan ikke det vi skriver bli brukt...