More Story

Vurderer tiltak for økt maritim beredskap

Regjeringen får kritikk for å ha gjort for lite for å iverksette forslagene fra SARiNOR-prosjektet som kan bidra til å styrke...