More Story

Ny stridsvognsutredning - nå hos FFI

Forsvarsdepartementet (FD) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU)...