NorgeTvinger E-ansatte til å bli pensjonister

Gamle Marjata III sammen med nye Marjata IV i bakgrunnen t.v. Dåpen ble foretatt ved verftet Vard Langsten i Tomrefjorden i Romsdal, og det var statsminister Erna Solberg som døpte nye «Marjata» 5.12.2014. Foto: OLE-SVERRE HAUGLI/FORSVARET
PENSJONSSTRID: En hard og uforsonlige strid om pensjonsalderen for sjøfolk ombord i Etterretningstjenestens skip FS Marjata (bildet) og FS Eger havner nå i retten. Her ligger etterretningsskipet FS Marjata til kai i Kirkenes. Foto: THOMAS NILSEN/BARENTSOBSERVER

Flere sjøfolk på Etterretningstjenestens skip FS Marjata og FS Eger blir presset til å bli pensjonister lenge før de selv ønsker det, etter at E-tjenesten har innført 63 års særaldersgrense for driftsmannskaper på fartøyene. Nå havner konflikten i retten.

kjetil@aldrimer.no

E-tjenesten har innført særaldersgrense for sjøfolk som er driftsmannskap på tjenestens to skip, FS Marjata og FS Eger. Det betyr at mange av mannskapene blir tvunget ut i pensjon mot sin vilje når de fyller 63 år. I lokale avtaler og internt rammeverk i E-tjenesten heter det fortsatt at personellet skal ha anledning til å fortsette i tjeneste til fylte 70 år, dersom de selv ønsker det.

Bestrider fortolkning

Endringen har vakt sterke reaksjoner. Minst ti personer er allerede rammet eller blir rammet av endringen de neste to årene, ifølge forsvarskilder. En tidligere ansatt har reist søksmål mot E-tjenesten. Denne saken er etter planen berammet for Oslo tingrett i juni.

E-tjenestens endrede praksis har vakt spesielt sterk vrede i lys av at mannskapene på båtene for en tid tilbake gikk med på en overgang fra en toskiftsordning til en treskiftsordning, noe som for de fleste betød en lønnsreduksjon på rundt 30 prosent og redusert opptjening i Statens pensjonskasse (SPK).

Dette er bare en av mange konflikter internt i E-tjenesten. Aldrimer.no har avdekket at det er sterk misnøye og en rekke konflikter innad i tjenesten.

Les mer: Sterk misnøye og konflikter i E-tjenesten

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

URO OG KONFLIKTER: Det har den siste tiden vært mye uro og mange konflikter internt i Etterretningstjenesten. Illustrasjonsfoto: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARET

— E-tjenesten sier at de er pålagt av særaldersloven å foreta endringer, men dette er bare tull. Loven sier også at det er anledning til å stå i stillingen i + 5 år. E-tjenesten har dermed full anledning til å la oss stå i arbeid til vi er 68 år. Da kan de på god vei oppfylle arbeidsavtalen de har underskrevet med oss, som slår fast at vi kan stå i stillingen til fylte 70 år, sier en maskinist på ett av E-tjenestens fartøyer som også er tillitsvalgt for Det norske maskinistforbund (DNMF). Han ønsker av sikkerhetshensyn ikke å bli identifisert med navn, men Aldrimer.no kjenner mannens identitet og har fått uavhengig bekreftet at han er tillitsvalgt og ansatt i E-tjenesten.

— Grovt brudd

Sjøfolkene på E-tjenestens to fartøy føler at særalderesgrensen brukes av ledelsen som unnskyldning til å presse ut ansatte som tjenesten ikke lenger ønsker. Fortsatt slår lokale avtaler fast at personellet har et oppsigelsesvern til fylte 70 år.

Fram til 19.11.2018 het det i E-tjenestens sikkerhetsmanual for fartøydriften at «fratredelse for driftsbesetning (skjer) ved fylte 63 år, men kan stå i stillingen til fylte 70 år etter eget ønske». På dette grunnlaget har personell nylig gått med på en overgang til en treskifts-ordning med 20 prosent reduksjon i lønn, i den tro at de hadde opptjeningstid til fylte 70 år.

— Det er ikke mye igjen av E-tjenestens motto om at de skal være rettidig og pålitelig. Jeg har holdt på med fagforeningsarbeid for DNMF siden jeg var 20 år gammel. Dette er det groveste bruddet på stillingsvern jeg har sett, sier DNMFs tillitsmann til Aldrimer.no.

Les mer: Forbannet over E-tjenestens personellbehandling

Reglene for særaldersgrense slår fast at politifolk, helsepersonell, militær personell, brannfolk og andre i stillinger med særskilte fysiske krav må gå av tidligere enn andre. Enten ved fylte 60 år, som gjelder for militært personell, eller ved fylte 63 eller 65 år. De som omfattes av ordningen, kan gå av tre år før disse aldersgrensene hvis summen av alder og antall år i jobb blir 85. Et stort antall statsansatte har benyttet seg av denne 85-årsregelen. Men dette er tidligere blitt praktisert i E-tjenesten som en rettighet, og ikke som en plikt.

Bekrefter

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) bekrefter at forbundet har anlagt sak mot Etterretningstjenesten på vegne av ett av sine medlemmer.

BEKREFTER: Nestleder i Norsk sjøoffisersforbund, advokat Hilde Flåten. Foto: NSOF

— Jeg kan bekrefte at vi har en sak om særaldersgrense og som skal opp for Oslo tingrett 15. og 16. juni, sier assisterende direktør i NSOF, advokat Hilde Flåten.

— Kan du si noe om hva striden står om?

— Nei, vi ønsker ikke å gi noen uttalelser om saken, utover det jeg allerede har sagt.

— At det er berammet hovedforhandling om saken i tingretten, da er det vel naturlig å utlede at dere ikke har greidd å komme til enighet med motparten?

— Jeg har ikke saken, så det kan jeg ikke uttale meg om. Det vil jo generelt kunne være forhandlinger i saker helt fram til hovedforhandling blir gjennomført, svarer Flåten. Utover dette ønsker NSOF ikke å kommentere saksforholdet.

Fra andre kilder er Aldrimer.no kjent med at E-tjenesten planlegger å begjære lukkede dører når eller dersom saken kommer for retten.

Det er ikke umiddelbart gitt at Oslo tingrett går med på dette for hele eller deler av rettssaken.

— Bryter loven

Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) representerer minst to medlemmer som har gjort gjeldende krav mot Etterretningstjenesten og som føler seg urettmessig tvunget ut av stillingene sine.

— Jeg har fått to svarbrev tilbake fra E-tjenesten og det er bare svada det de skriver. Men de bekrefter hva de holder på med, sier leder i FFFS, Harald Prytz. Han legger til: — Forsvaret og E-tjenesten lager seg sine egne regler.

Prytz forklarer at det aldri tidligere har vært 63-års aldersgrense for mannskapene ombord i E-tjenestens fartøyer.

— Spørsmålet er hvor E-tjenesten og Forsvaret har hjemmel til å gjøre de endringene de har gjort. Disse ansatte er ikke endel av overenskomsten for sjøfolk i Staten. Disse er ansatt på grunnlag av Sjøfartsdirektoratets vilkår med grunnlag i Skipsarbeidsloven. Nå prøver E-tjenesten å gjøre en ensidig endring av deres ansettelseskontrakter. Det er helt ulovlig det de holder på med, sier Prytz til Aldrimer.no.

Han forteller at E-tjenesten forsøker å få personellet som fortsatt er i tjeneste til å underskrive på nye ansettelsesavtaler.

— I den nye ansettelsesavtalen som E-tjenesten vil at personellet skal underskrive, ble det slått fast at de melder seg til krigstjeneste. Det er også litt spesielt når de er sivilt ansatte. Driftsmannskapet på båtene er jo ikke ansatt i Forsvaret. E-tjenesten har skilt fartøyvirksomheten ut i en egen virksomhet, med eget organisasjonsnummer, påpeker Prytz.

Les mer: E-tjenesten får hard kritikk

Kortfattet svar

Forsvarsdepartementet (FD) hevdet først å ikke kjenne til saken da Aldrimer.no kontaktet departementet for en kommentar.

FÅMÆLT: Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet. Foto: FD

«Kan du spesifisere hva du mener? Med informasjonen som foreligger, klarer jeg ikke finne et svar til deg», skrev spesialrådgiver i FDs kommunikasjonsenhet, Birgitte Frisch, i en e-post til Aldrimer.no.

Etter å ha fått flere detaljer om saksforholdet, sendte FD påfølgende dag et nytt svar.

«FD kjenner til problemstillingen i saken, og er i dialog med Forsvaret om behovet for å gjøre eventuelle endringer», skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch. Utover dette har FD ikke ønsket å kommentere saken.

I 2018 ble Staten og partene i arbeidslivet enige om at personer født til og med 1962 skulle beholde retten til særalderspensjon frem til fylte 67 år.

Reglene for personer født i 1963 eller senere, skulle tilpasses ny offentlig tjenestepensjon. Forhandlinger om nytt regelverk for de sistnevnte aldersgruppene brøt sammen i februar i år.

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider eller send en kryptert melding via appen Signal til tlf. 4177 5050.

Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer informasjon her.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.