More Story

Mindre tro på Forsvarets krigsevne

Stadig færre tror på Forsvarets evne til å håndtere krig. Et økende antall mener også Forsvaret er for lite. Forsvarets...