More Story

Stiller seg bak krav om SHV-reetablering

Droner vil aldri kunne erstatte det nå nedlagte Sjøheimevernet. Derfor bør kapasiteten gjenopprettes. – Skal det la seg gjøre,...