AnalyseVi ser deg, Erna

Oslo 20201007. Statsminister Erna Solberg før finansminister Jan Tore Sanner legger fram statsbudsjettet for 2021 i stortinget. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB
PÅ ERNAS VAKT: Regjeringen og statsminister Erna Solberg synes fortsatt å mene at de har god tid i arbeidet med å reetablere den norske forsvarsevnen. Solberg var tidvis iført et munnbind med påskriften «Erna ser deg» da hun var i Stortinget onsdag da regjeringen la fram statsbudsjettet for 2021. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB

ANALYSE: Nok en gang tar statsminister Erna Solberg og hennes regjering bevisst enorme sjanser med Norges sikkerhet, når det nok en gang legges fram et forsvarsbudsjett som ikke tilfredsstillende svarer på de store sikkerhetspolitiske utfordringene i vår tid.

kjetil@aldrimer.no

Selv Høyres egne forsvarsvenner, som normalt ikke er vanskelige å be når muligheten byr seg til å skryte av egen regjering, hadde en dårlig dag da forsvarsbudsjettet ble lagt fram onsdag. «Ambisjonen om et relevant forsvar uteblir», het det i en melding som ble lagt ut på Høyrebastionen «Styrk Forsvaret av Norge» på Facebook. Med en budsjettøkning på rundt 3,5 milliarder kroner vil forsvarsbudsjettet øke moderat fra 2020 til 2021. Dette representerer en økning på 4,1 prosent , ifølge Forsvarsdepartementet og regjeringen.

Ved å fortsatt ha altfor god tid i arbeidet med å gjenreise Norges forsvarsevne, bidrar Høyres regjeringssjef å ta en enorm risiko i de kommende årene.

Denne økningen er langt fra å representere noen historisk satsing på Forsvaret, slik regjeringen stadig skryter av. Og den er enda lenger fra å representere en tilfredsstillende reetablering av norsk forsvarsevne slik at Norge får etablert en tilfredsstillende krigsforebyggende terskel, som gjør landet i bedre stand til å yte tilstrekkelig motstand dersom vi på ny blir angrepet av en militær motstander. Heller ikke på justissektoren og på sivil beredskap er det spesielt mange satsinger å få øye på fra regjeringen i neste års statsbudsjett.

Om mindre enn fire uker går amerikanerne til valgurnene for å velge president for de neste fire årene. Dersom sittende president Donald J. Trump får gjenvalg innebærer det en styrket usikkerhet om framtiden til NATO. Solberg-regjeringen kan selvsagt ha flaks, ved at presidentkandidat Joe Biden går seirende ut av valget, men dersom så ikke skjer, MÅ en norsk regjering planlegge for at norsk nasjonal forsvarsevne i større grad enn før må være en selvstendig garantist for Norges framtidige sikkerhet. Og uavhengig av det amerikanske presidentvalget har solidariteten innad i NATO blitt stadig svakere. Dersom Norge blir angrepet på ny, må vi holde ut i ukesvis og kanskje månedsvis før vi kan regne med å få noen hjelp fra NATO. På sivil side innebærer en mer urolig og polarisert verden at risikoen for terror og sivile scenarioer også øker. Den økede bruken av hybride virkemidler fra russisk side gjør også at en sikkerhetspolitisk krise neste gang kan likne en sivil krise i første omgang.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

USIKKER INTENSJON: Russland har i økende grad en kapasitet til å kunne foreta større militæroperasjoner. Hva intensjonen er overfor Norge i årene som kommer, er uvisst. Her er Russlands president Vladmir Putin i Sevastopol på Krim 9. mai 2014 etter den russiske annekteringen av halvøya få uker tidligere. Foto: IVAN SEKRETAREV/AP/NTB

Alt dette vet Erna. Likevel velger Erna Solberg å fortsette å gamble med at det likevel skal gå bra. Men hva som blir konsekvensene og Erna Solbergs ettermæle er det andre som avgjør. Det avhenger av flaks og at vår store nabo i øst av andre årsaker ikke ser ser seg tjent med å bruke militærmakt mot en liten nasjon som Norge. Eller av at andre aktører finner mer passende ofre enn Norge. Ved å fortsatt ha altfor god tid i arbeidet med å gjenreise Norges forsvarsevne, bidrar Høyres regjeringssjef å ta en enorm risiko i de kommende årene. Vi trenger ikke et tilfredsstillende forsvar om 10-15 år, vi må være forberedt til å kunne slåss i kveld, slik tidligere hærsjef Odin Johannessen formulerte det.

Hæren er dessverre et godt eksempel på den sittende regjeringens utstrakte bruk av politisk bedrag om en påstått satsing på forsvaret. Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hevder at regjeringen styrker landforsvaret i Finnmark, ved reetableringen av Garnisonen i Porsanger og et jegerkompani i Sør-Varanger. Men dette er ressurser som er plukket fra en allerede frynsete og svak norsk hær, med en stakkarslig Brigade Nord som egentlig ikke er en fullverdig brigade og som heller ikke tilfredsstiller NATOs minimumskrav for hva som kan kalles en brigade. Tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) i Hæren, Pål B. Nygaard, var krystallklar på Facebook onsdag. »Splitter naken! Hæren er offer for omsorgssvikt fra sittende regjering i snart 8 år! Ja vi har fått en helt nødvendig fotavtrykk i Porsanger, MEN alt dette dreier seg om omfordeling av eksisterende hærstyrker og materiell. Hvor er pengene til å erstatte gammelt nedslitt materiell, øke volumet, omvæpne 2. bn-systemet (2. bataljon, red.anm) med pansrede plattformer?», dels spurte og dels konstaterte Nygaard. Han la til: «Hærens bygningsmasse slites ned hver eneste år, tildelingen til vedlikehold og oppgraderinger utgjør knappe 50 prosent av det som burde vært der for å vedlikeholde EBA (bygningsmasse, red. anm) til DAGENS struktur. Hærens garnisoner mangler ca 750 kvarter-hybler til ansatte».

Dobbeltspillet innebærer en vesentlig høyere risiko for at Norge ikke vil greie å håndtere en betydelig sikkerhetspolitisk krise på en tilfredsstillende måte.

Hærmannen Pål B. Nygaard lenket til en artikkel i Nordnorsk debatt med overskriften «Høyres keiser er fortsatt naken». I artikkelen utfordrer Senterpartiets stortingsrepresentant Wilfred Nordlund sin motpart, stortingsrepresentant Hårek Elvenes, som er forsvarspolitisk talsmann for Høyre. «I sin iver å fremheve Høyres såkalte historiske satsing, så glemmer Elvenes at også Høyre var en pådriver for lavere forsvarsbudsjetter i perioden fra “murens fall” i 1989 til 2014. Jeg vil ikke kritisere ham for det, men konstaterer at verden er i endring, og forsvaret av Norge derfor også må endres», skriver Nordlund. Han påtaler at det tok over to år etter Russlands annektering av Krim i februar-mars 2014 til Høyre la fram et forslag om styrking av Forsvaret ved langtidsplanen som kom til behandling i Stortinget høsten 2016. Denne langtidsplanen inneholdt 165 milliarder kroner mer over de neste 20 årene, noe Sp-representanten mener var et minimum for å finansiere F-35 kampflyene som var bestilt i 2012. «Dette beløpet ble økt i etterkant av Stortingets flertall. Når Elvenes viser til den svake budsjettutviklingen i Forsvarsdepartementet i perioden 2006-13, så «glemmer» han at det var liten bevegelse i forsvarsbudsjettet i perioden 2001-2005, da Høyre var med i regjering. Budsjettet lå faktisk på samme lave nivået som i 1990, før det begynte å stige sakte i perioden 2006-13. Det kan være greit å feie for egen dør, før man kritiserer andre. Forsøket på avledningsmanøver er derfor flaut», konkluderer Nordlund.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

TILBAKE I PORSANGER: Foreløpig har regjeringens såkalte satsing på landforsvaret av Finnmark gått på bekostning av resten av Hæren. Her soldater fra Kavalerieskadronen som sjekker en CV 9030 etter transport til Porsangermoen militærleir i Finnmark 9. januar 2019. Foto: PREBEN AURSAND/FORSVARET

Dette skjer på Erna Solbergs vakt som statsminister. Det er Staten som er ansvarlig for å ivareta en tilfredsstillende sikkerhet for nasjonen og dens innbyggere. Erna Solberg tar fortsatt ikke sitt ansvar på tilstrekkelig alvor. I stedet forsøker regjeringen å late som om den har gjennomført en historisk satsing. Dobbeltspillet innebærer en vesentlig høyere risiko for at Norge ikke vil greie å håndtere en betydelig sikkerhetspolitisk krise på en tilfredsstillende måte. Det kan i ytterste konsekvens sette landets uavhengighet på spill. Det er bekymringsfullt at Erna Solberg, som ved fremleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget onsdag tidvis var iført et munnbind med påskriften «Erna ser deg», ikke opptrer mer ansvarlig. Men vi ser deg, Erna, vi ser deg.

16. oktober skal regjeringen legge fram et nytt utkast til langtidsplan for Forsvaret for perioden 2021-2024. Her forventer innsiderne i Forsvaret lite nytt og ingen markant satsing i den aktuelle fireårsperioden. «Dessverre liten tro på annet enn at man beskriver materiell og ansatte frem mot 2028 – 2030», skriver NOFs tillitsvalgte i Hæren, Pål B. Nygaard. Nytiltrådt forsvarssjef Eirik J. Kristoffersen uttalte imidlertid onsdag at han var fornøyd med forsvarsbudsjettet i første omgang og at dette innebar en videre vekst. Men foreløpig har regjeringen gjort lite annet enn å flytte på ressurser. Vi venter fortsatt på den historiske satsingen, mens vi holder pusten og håper at ingen velger å utfordre Norge militært, forhåpentligvis ikke allerede i kveld.

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider eller send en kryptert melding via appen Signal til tlf. 4177 5050.

Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer informasjon her.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

2 comments

 • Ola Mosberg

  02/11/2020 at 17:36

  At Erna bruke munnbind med påskriften «Erna ser deg» er ei tabbe av statsministeren. Det sier mer om henne enn noe annet. Erna skal være klar over at vi også ser henne ganske så klart og hun klarer ikke å gjemme seg i lende hvis det skulle bli nødvendig. Erna trenger avløsning ved førstkommende stortingsvalg det er det ingen tvil om.

  Reply

 • Alf

  20/05/2021 at 23:20

  Jeg er en pacifist, men jeg er enig i at Norge trenger en anstedig forsvar, når jeg ser på hva verden har blitt til. Norge bør melde seg ut av NATO og heller satse på til å stifte en ny forsvarsalianse med nordiske land som Sverige Danmark, Finland og Island. Dette med tanke på at disse land har tilnærmet lik mentalitet, kultur, verdier, språk og felles historie. NATO er blitt til en angripsallianse med ustabile medlemmer som f.eks. Polen, Tyrkia, m.v., og er blit til et instrument som tjener primært for interesser til et bestemt land.
  Russland har ingen interesse av å angripe eller okkupere noen land, dem sliter selv med å forsvare sitt enorme territorium med alt av naturressurser og rikdom og fallende demografi.
  Denne artikkelen opfattes av meg snarere som en skremselspropaganda og som har mål til for å få mere midler til militære fra statskassa.
  Jeg mener vi bør heller satse mere på for å redde norsk industri og næring, bekjempe arbeidsledighet og bruke mere ressurser for kamp mot korona.

  Reply

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.