More Story

Avinor: Behov for vesentlige investeringer

I et hemmeligstemplet notat fra august 2017 påpeker Avinor behov for «vesentlige oppgraderinger» av rullebanesystemet...